Praca i nauka

O uznaniu kwalifikacji zawodowych

Tak wiem ? stereotypowo Polki przyjeżdżają opiekować się starszymi, samotnymi ludźmi, a Polacy pracować na budowie. Najczęściej w firmie szwagra ciotki kuzyna ze strony matki. Znam osoby przyjeżdżające ?na pawia?: trochę gotówki w kieszeni, dach nad głową u kogoś z rodziny lub znajomego i przekonanie, że coś się znajdzie. Tak ? znam historie potwierdzające, że to funkcjonuje. Jakoś.

Są też zdesperowani przyjeżdżający do Niemiec z nadzieją na jakąkolwiek pracę i szukający czegokolwiek, z bardzo różnych powodów. Dwie ręce gotowe do pracy i chęć uczenia się nowego w nowym otoczeniu to ważne osobiste motywacje i postawy. Ale ? jak piszę we wstępie do mojego bloga ? chcę zachęcić do świadomego życia na emigracji, w tym wypadku do świadomości własnych kompetencji zawodowych. W efekcie do ubiegania się o pracę lepiej płatną (zgodną z wykształceniem i kwalifikacjami), powiązaną ze świadczeniami, możliwością rozwoju w swoim zawodzie i budowania swojego życiorysu zawodowego.

Dlatego zanim wyjedziesz i już w Niemczech rozpoczniesz dopełniać wszelkich wymaganych formalności związanych z pobytem i pracą w tym kraju (o nich w osobnych poście), musisz zadbać o skompletowanie dokumentów poświadczających twoje wykształcenie. Ten post adresuję w sposób szczególny do osób posiadających kwalifikacje zawodowe ? w niemieckiej nomenklaturze Ausbildungsberuf ? czyli osób ze świadectwem ukończenia ścieżki kształcenia i zdania egzaminów zawodowych.

Przynależność Polski do Unii Europejskiej i uznanie traktatów Rady Europy dotyczących mobilności zawodowej wymusiły wdrożenie procedur i standardów, ułatwiających tę mobilność. Polska uczestniczy m.in. w programie EUROPASS. Na stronie programu Europass w Polsce  można znaleźć informacje o celach tego projektu, wszystkich standaryzowanych dokumentach, jak też oczywiście wszelkie dane kontaktowe do Krajowego Centrum Europass.

Na stronie programu pod Dokumenty-Suplementy znajdziesz m.in. wzory Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, z wyodrębnieniem starego i nowego egzaminu zawodowego.

Zachęcam wszystkich planujących wyjazd i pracę w Niemczech do wystąpienia o wydanie Suplementu.

Czym jest taki Suplement, po niemiecku: die Europass Zeugniserläuterung?

Suplement w standaryzowanej formie opisuje określony zawód: zawodowe kwalifikacje i nabyte kompetencje i umiejętności, wskazuje uprawnienia zawodowe, objaśnia też w jaki sposób uzyskany został zawód (czas, poziom i jakość kształcenia: jak długo trwała nauka, ile teorii a ile praktyki, w jakiej instytucji).

Suplement, zgodnie z określonym wzorem, wydają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, czyli instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom zawodowy. Oczywiście robią to na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną. Wydanie Suplementu jest, zgodnie z deklaracją Europass, bezpłatne.

Jak pisałam ? suplement objaśnia i opisuje. Jednak nie jest równoznaczny z orzeczeniem prawa do pracy w danym zawodzie, ponieważ kwalifikacje zdobyte poza granicami Niemiec muszą być w Niemczech potwierdzone, ocenione lub uznane.

Na co komu suplement?

Standaryzowany suplement, przetłumaczony na język niemiecki, ułatwia uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Mówiąc prostym językiem: polskie wykształcenie zawodowe zostaje ocenione pod kątem spełniania standardów niemieckich. Nie wystarcza bowiem samo przetłumaczenie nazwy zawodu.

Czy go naprawdę potrzebujesz?

Pytanie zadaje sobie każdy, kto ma podjąć trudy i koszty tłumaczeń oraz składania wniosków.

Uważam, że TAK.

Po pierwsze ? niemieccy pracodawcy otrzymują czarno na białym poświadczenie Twoich kwalifikacji przez instytucję niemiecką. Stajesz się bardziej wiarygodny.

Po drugie ? jako uznany i wykwalifikowany pracownik zarabiasz stosownie więcej

Po trzecie ? otwierasz sobie drogę do podnoszenia swoich kwalifikacji i np. osiągnięcia tytułu mistrza

Po czwarte ? uznanie kwalifikacji jest konieczne do używania tytułów zawodowych lub wykonywania (także w ramach własnej działalności ? Selbständigkeit) zawodów zaliczanych do grupy ?reglementierte Berufe?.

W tym miejscu istotna UWAGA: niemiecki rynek kształcenia zawodowego i pracy rozróżnia dwie grupy zawodów. Pierwsza to zawody niereglamentowane ? nicht-reglementierte Berufe. Druga to ? logicznie ? zawody reglamentowane, czyli reglementierte Berufe. Wykonywanie któregokolwiek z drugiej grupy zawodów jest niemożliwe bez Anerkennungsbescheid ? poświadczenia uznania kwalifikacji zawodowych.

Podsumowując ? zawsze ważne i korzystne jest wystąpienie o ocenę posiadanego wykształcenia zawodowego.

W przypadku zawodów niereglamentowanych otrzymasz Gleichwertigkeitsbescheid ? poświadczenie tego, że Twoje zawodowe kompetencje (wiedza teoretyczna plus zawodowe, fachowe kompetencje) odpowiadają standardom niemieckim. Zwiększa to Twoje szanse na rynku pracy i jest czytelnym sygnałem Twoich umiejętności. Stajesz się wiarygodny/a.

W przypadku zawodów reglamentowanych procedura uznania rozpoczyna się sprawdzeniem, czy Twoje wykształcenie odpowiada wymaganym standardom. Jeśli je spełnia znaczy to, że jest gleichwertig i może zostać wydana decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych – berufliche Anerkennung/ Anerkennungsbescheid. Jeśli wystąpią różnice, w decyzji wskazane zostaną możliwości wyrównania ewentualnych braków (np. poprzez praktykę lub dodatkowe krótkie szkolenie).

Procedurę uznania musisz przejść tylko jeden raz. Gleichwertigkeitsbescheid czy Anerkennungsbescheid umożliwiają dostęp do dobrej pracy na poziomie Twoich możliwości. O poczuciu zadowolenia wynikającego z uznania i potwierdzenia Twoich kompetencji nie wspomnę…

W kolejnym poście opiszę kolejne kroki na drodze do otrzymania Gleichwertigkeitsbescheid lub Anerkennungsbescheid.

(Foto: Pixabay)

2 thoughts on “O uznaniu kwalifikacji zawodowych

Leave a Reply