Praca i nauka

Potwierdzanie i uznawanie – cz. 2

Jak w praktyce wygląda droga ubiegania się o Gleichwertiksbescheid (potwierdzenie kwalifikacji zawodowych) lub Anerkennungsbescheid (uznanie kwalifikacji zawodowych)?

Krok pierwszy

Kompletujesz polskie dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły i zdania egzaminu zawodowego, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, świadectwa pracy i referencje, życiorys zawodowy.

Krok drugi

Oddajesz dokumenty do tłumaczenia na język niemiecki. Z doświadczenia własnego i osób, którym pomagałam, radzę zlecić to tłumaczowi w Niemczech. Dlaczego? Tłumacz poruszający się na rynku niemieckim stosuje precyzyjnie terminy fachowe zrozumiałe w instytucjach niemieckich i odnosi je do niemieckiej systematyki zawodów. Do rozpoczęcia procedury uznania potrzebujesz niemieckiego określenia swojego zawodu. Nie wystarczy tylko wy-GOOGLowane tłumaczenie nazwy zawodu, ważna jest znajomość obszarów i kompetencji zawodowych.

Jeśli potrzebujesz orientacji w niemieckiej klasyfikacji zawodów i nazewnictwie zajrzyj na BERUFENET Tutaj możesz wyszukać nie tylko zawód i jego dokładny opis (Kurzbeschreibung). W zakładce Zugangsvoraussetzungen dalej Zugang zur Tätigkeit znajdziesz zawsze informację, czy Twój zawód należy do grupy reglementierte Berufe.

O rozróżnieniu na reglementierte i nicht-reglementierte Berufe pisałam w poprzednim poście poświęconym uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Część 1 znajdziesz tutaj

Krok trzeci

Musisz złożyć wniosek wraz z dokumentami. Informacje o tym, do jakiej instytucji musisz się zwrócić, znajdziesz na stronie anerkennung-in-deutschland.de. Następnie z głównego menu poziomego wybierz podstronę Anerkennungs-Finder (pierwsza po lewej stronie).

Tutaj rozpoczynasz odpowiedzią na pytanie, w jakim celu potrzebujesz uznania (um in meinem Beruf zu arbeiten).

Weiter

Podajesz nazwę wyuczonego zawodu ? Referenzberuf. W okno wpisujesz niemiecką nazwę zawodu lub korzystasz z alfabetycznego wykazu zawodów.

Przykład: Elektroanlagenmonteur/in

Po wpisaniu zawodu pojawi się dokładny jego opis. W polu po prawej stronie znajdziesz Informationen zum Verfahren. W tym konkretnym przypadku wskazane jest Gleichwertigkeitsprüfung.

Inny przykład: Karosserie- und Fahrzeugbauermeister/in

W tym zawodzie i na tym poziomie kwalifikacji zawodowych postępowanie sprawdzające jest konieczne zwingend notwendig.

Weiter

Ort ? wpisujesz nazwę miasta, w którym chcesz pracować oraz kod pocztowy. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter otrzymasz informacje, gdzie powinieneś się zgłosić oraz jakie dokumenty musisz przygotować. Informacje portalu Anerkennung-in-Deutschland są bardzo pomocne. Polecam jednak przed przesłaniem dokumentów skontaktować się z odpowiedzialną za uznanie lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych osobą wskazaną zawsze jako partner do rozmów. Wynika to stąd, że poza ogólnymi, w całych Niemczech obowiązującymi przepisami, każdy z niemieckich landów ma swoje własne regulacje.

Zachęcam do podjęcia wysiłku i życzę powodzenia!

Leave a Reply